هرفعالیتی که به جذب و حفظ مشتری منتهی شود را بازاریابی میگویند . با توجه به گسترش فضای اینترنتی و روش های آنلاین بازاریابی آنلاین بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

بازاریابی آنلاین در ادامه بازاریابی سنتی میباشد و در همان راستا فروش از طریق اینترنت و با فشار دادن چند کلیک محصولات خود را به فروش میرسانند .

استفاده از ابزار آنلاین ، وسایل اینترنتی ، ایمیل و …  برای جذب مشتری جدید و افزایش آگاهی در مورد برند دراین زمینه به شما کمک خواهد کرد .

Go to Top