روانشناسی رنگها و ترفندهای شرکتهای بزرگ برای انتخاب رنگ لوگو

By |2020-08-28T19:21:24+03:30نوامبر 12th, 2018|طراحی لوگو|

ما در این مقاله به بررسی ترفندهایی که برندهای بزرگ با استفاده از روانشناسی رنگها برای انتخاب رنگ لوگو ار آن استفاده می کنند، خواهیم پرداخت. راجع به الگوهای لوگو دقیق تر می شویم و نگاه عمیق تری به کسب و کارهای بزرگ خوهیم داشت.